Socialarbetarna i Pyttis hjälper kommuninvånare och familjer i olika utmanande livssituationer.

You are here

Boendeservice enligt Socialvårdslagen

Service ordnas för rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården, som på grund av sin sjukdom har speciella svårigheter att klara av normala levnadsfunktioner.

Med en rehabiliteringsklient inom mentalvården avses en myndig person, som på grund av psykiska störningar behöver rehabiliterande service.

En skriftlig serviceplan görs upp för att organisera servicehelheten. Socialförvaltningen gör upp planen tillsammans med klienten och de närstående. Dessutom anlitas ändamålsenlig social- och hälsovårdspersonal.

Viktiga telefonnummer

Johtava sosiaalityöntekijä

044 7676 699
Satu Sivén
044 7676 756
Merja Niemelä