Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

You are here

Hälsovård

Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

Vi vill erbjuda våra klienter en smidig servicekedja från den förebyggande hälsovården till primärvården och den specialiserade sjukvården.  Vårt mål är att trygga klienternas tillgång till vård samt högklassig och ändamålsenlig vård.

På Pyttis hälsocentral blir du alltid betjänad av kompetent och motiverad vårdpersonal. I hälsocentralens utrymmen finns utöver primärvården också barn- och mördrarådgivningen samt fysioterapin.  Tandvårdskliniken sköter munhälsan och Careas provtagning finns på plats i hälsocentralen tre dagar i veckan, men kräver tidsbokning. Skolhälsovårdsmottagningarna finns i skolorna.

Recept kan förnyas per telefon på numret för icke-brådskande tidsbokning: 040 710 4725 (må-fr kl. 9-15).

Anvisningar för utlåning av vårdtillbehör och hjälpmedel

Byte av hälsocentral

Det är möjligt att byta hälsocentral till en annan kommun sedan 1.1.2014. Bytet görs för ett kalenderår åt gången. Bytet gäller alla hälsovårdstjänster från barnrådgivning och läkarmottagning till munvård. Du kan byta hälsocentral genom att fylla i en blankett, som du öppnar genom att klicka på länken nedan. Se till att både den gamla och den nya hälsocentralen får blanketten.

Blankett för byte av hälsocentral

 

Patient- och socialombudsman

Patientombudsmannens kontaktuppgifter

Socialombudsmannens kontaktuppgifter

 

Uppgifter om väntetider

Uppgifter om tillgången till vård
Vårdgarantin gäller icke-brådskande vård. Patienter i behov av brådskande vård vårdas omedelbart.  Indikatorn för tillgång till icke-brådskande vård är den s.k. tredje lediga läkartiden (T3-tiden).

Tiderna nedan berör ENDAST ICKE-BRÅDSKANDE VÅRD.

Bedömning av behovet av icke-brådskande vård i JULI 2018

Lagkravet: Inom 3 dygn
Vårdbehovet bedöms under samma dag per telefon eller på social-  och hälsocentralen. Väntetiden för att få svar på telefonsamtal var i genomsnitt 4 min. Alla återuppringningar gjordes samma dag. Den genomsnittliga väntetiden var 18 min.

Tillgången till icke-brådskande tid till läkarmottagning i JULI 2018

Lagkravet: Inom 3 månader
T3-tid till läkare var 1 dag.

Tid till skötarmottagning gick att få samma eller nästa dag.

Viktiga telefonnummer

Jour på Kymmenedalens centralsjukhus

116 117
Vardagar kl 16-08 och på veckoslut.

Hälsocentralens tidsbokning

040 710 4725
Icke-brådskande tidsbokning och ärenden må-fr kl. 9-15
05 4601 5790
Brådskande bedömning av vårdbehov må-to 8-19.30 och fr 8-16