Vi vill säkerställa att alla åldrande invånare i Pyttis har en bra, trygg och stimulerande ålderdom. Förutom välfungerande hälsovårds- och rehabiliteringstjänster är omvårdnadstjänster samt annan hjälp och närvaro för att klara av vardagen en del av en bra ålderdom.

You are here

Service för äldre

Med äldreservicen strävar vi efter att säkra en trygg ålderdom i det egna hemmet. Hemvården och annan service som ges i hemmet får större betydelse då de egna krafterna tryter.

 

Väntetid till äldreservicens socialtjänster i april 2018

 

Bedömning av servicebehov görs inom tre dagar. Hemservice ges enligt behov inom 1 - 3 vardagar.

Trygghetstelefontjänst ordnas under samma dag (vardagar).

Antalet personer som köade till effektiverat serviceboende var 1 person.

Genomsnittlig väntetid till effektiverat serviceboende var 6 dygn.

Måltidsservice i hemmet ordnas inom 5 vardagar.

Viktiga telefonnummer

Bedömning av servicebehov

040 5050812
Broby / Huutjärvi
040 0371770
Kyrkoby