Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

You are here

Tandvård

Pyttis kommun garanterar att invånarna får alla lagenliga tandvårdstjänster på egen ort. Tandvården är gratis för personer under 18 år.

 Tandvårdens målsättning är att alla kommuninvånare ska ha en frisk mun och friska tänder samt att förebygga problem.  En tandläkare granskar munhälsan, avgör vårdbehovet och gör de behandlingar som krävs.

I första hand kallas barn och unga till granskningar. En tandskötare granskar 0-4-åringarna medan en tandläkare granskar 5-åringarna.

Utöver primärvården och den förebyggande vården utförs åtgärder inom poliklinisk kirurgi, fast och lös protetik samt tandreglering. Dessutom sköts ocklusionsproblem.


Lagkravet: Inom 6 månader
Väntetiden till tandläkare var i genomsnitt 35 dagar (T3-tid) I JULI 2018

Kymmenedalens centralsjukhus har jour på kvällar, veckoslut och söckenhelger.

Den gemensamma servicen för kommunerna i Kymmenedalen, den regionala jouren för munhälsovården på kvällar, veckoslut och söckenhelger, finns på Kymmenedalens centralsjukhus. Adressen är Kotkantie 41, 48210 Kotka

Jouren är öppen på vardagar (må-fr) klo 16-21 och under veckoslut och söckenhelger kl. 10-21. Städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt kommunerna Pyttis, Miehikkälä och Vederlax har gemensam jour för munhälsovård på kvällar och veckoslut.

Jouren är avsedd endast för akut behov av tandläkarvård, t.ex. vid svår tandvärk som inte lindras av smärtstillande läkemedel, om en permanent tand lossnar, vid kraftig blödning i munnen eller vid kraftig svullnad i munnen eller i ansiktet. Att en bit av en tand eller en plomb lossnar eller att tänderna ilar kräver inte akutvård, utan sådana fall sköts under tjänstetid.

Kymmenedalens centralsjukhus
Kotkantie 41
48210 Kotka

  • Jour på vardagar kl. 16-21 samt under veckoslut och söckenhelger kl. 10-21.
  • För besök på jouren krävs tidsbokning, telefonnumret är 020 633 1000. Telefonsamtal tas emot på vardagar kl. 15-21 och under veckoslut och söckenhelger kl. 8-21.


 

Ytterligare information

Viktiga telefonnummer

Tandvårdens tidsbokning

p. (05) 220 2203, avbokning av tid via sms +358 50 902 4022
Bedömning av vårdbehov och tidsbokning må-fr 8-15

Tidsbokning till jouren på Kymmenedalens centralsjukhus på kvällar, veckoslut och söckenhelger

020 633 1000
Tidsbokning på vardagar kl. 15-21 samt under veckoslut och söckenhelger kl. 8-21.