Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

You are here

Hälsorådgivning

Hälsorådgivningen för vuxna erbjuder heltäckande vård och kontroller samt kartlägger risker.   Vi ordnar bl.a. vikthanteringsgrupper och verksamhet kring näringsfrågor för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar. Företagshälsan sköter screeningen av klienter som befinner sig i arbetslivet och som hör till riskgruppen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälsocentralen gör screeningar och ger vaccinationsskydd. I Pyttis ordnas också hälsoträffar för 65-åriga kommuninvånare och för över 65-åriga närståendevårdare om vårdbehovet fortgår en längre tid.

Personer med kroniska sjukdomar behöver ofta råd och stöd. På hälsocentralen får du stöd i att förebygga och sköta speciellt vuxendiabetes, blodtryckssjukdomar och andra folksjukdomar.

Om du behöver hjälp att evaluera och ändra dina levnadsvanor, ta kontakt.

Viktiga telefonnummer

Hälsovårdare Sanna Heikkinen

040 710 4728
Telefontid kl 11.30-12