Vi vill säkerställa att alla åldrande invånare i Pyttis har en bra, trygg och stimulerande ålderdom. Förutom välfungerande hälsovårds- och rehabiliteringstjänster är omvårdnadstjänster samt annan hjälp och närvaro för att klara av vardagen en del av en bra ålderdom.

You are here

Hemvård

Det finns möjlighet till hemvård för äldre, kroniskt sjuka och handikappade som behöver stöd för att klara av sin vardag.  Vården kan vara tillfällig eller fortgående och kan innefatta hemtjänst, hemsjukvård och service av andra aktörer.  Hemvården stöder klienten i att vara självständig och hjälper att hålla uppe den funktionsförmåga och de sociala relationer som ännu finns kvar.

Servicen är avgiftsbelagd och det krävs beslut av socialförvaltningen för att den ska beviljas.  En individuell serviceplan görs upp för hemvårdens klienter.  Hemvårdens avgifter bestäms utgående från servicetyp- och mängd. Dessutom beaktas klientens bruttoinkomster.

Lunch, bad, att uträtta ärenden och gå till butiken, att fungera som ledsagare, färdtjänst, klädvård och trygghetstelefon är stödtjänster inom hemvården.   Alla förfrågningar om och beställningar av stödtjänster riktas direkt till den egna hemvårdaren. Nya klienter i Broby/Huutjärvi-området kan ta kontakt på nummer 040 5050812 och i Kyrkoby-området på nummer 0400 371770.

Kriterierna för hemvården i Pyttis

Hemförlovning av patienter

Hemförlovningen stöder patienten efter att behovet av akutsjukvård upphört, men då patienten ännu behöver vård och rehabilitering för att klara sig hemma.

Hemförlovningsskötaren samarbetar med Kymmenedalens centralsjukhus och deltar i mötena om patientens eftervård samt besöker patienten på avdelningen. På basis av detta kan skötaren, tillsammans med patienten, de anhöriga och vårdpersonalen, bedöma hur bra patienten klarar sig hemma och om han eller hon behöver hjälp i hemmet.

Hemförlovningsskötare: Marjo Tamminen, tel. 040 5122 406 anträffbar må-fr, kl. 8- 16.00 

Viktiga telefonnummer

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta

05-220 6000
ma-pe klo 9.00-14.00

Ikäihmisten asumispalvelut

044 4942970
Palveluesimies Marjut Suvilaakso

Kotiutushoitaja Marjo Tamminen

040 5122 406
Soittoaika ma-pe klo 8-16