Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

You are here

Bäddavdelning

På hälsocentralen i Pyttis finns ingen bäddavdelning. Bäddavdelningstjänster på hälsocentralnivå köps av Hoiku (Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus i Fredrikshamn).  

Övrig, lättare vård ges i patientens hemmiljö. För att göra detta möjligt har vi ökat sjukvårdskompetensen i enheterna för effektiverat serviceboende. 

Vår uppgift är att ge sakkunnig vård till olika, också krävande, patientgrupper och att rehabilitera och hemförlova patienter. Om patienten inte kan bo hemma, söker vi en annan plats åt honom eller henne.