Pyttis kommun har beredskap att stöda familjer och barn i alla situationer så att barnens intressen säkras och familjernas rättigheter uppfylls. Arbetsmetoderna avgörs tillsammans med familjerna och de varierar i enlighet med familjernas utgångsläge.

You are here

Skolhälsovård

Skolhälsovården har som målsättning att främja barns och ungas hälsa genom att stöda uppväxten, utvecklingen och inlärningen. Skolhälsovårdaren är en person som barnen och de unga kan lita på; till honom eller henne kan de vända sig i allt som gäller hälsan och skolgången och alla ärenden hanteras konfidentiellt.

Skolkuratorns uppgift är att stöda den sociala utvecklingen och hjälpa eleverna i problemsituationer.  Om ett barn vill prata med en vuxen kan vårdnadshavaren också ta kontakt. Till skolkuratorns ansvar hör t.ex. mobbning eller problem i hemmet.

Skolhälsovårdaren gör årligen en hälsoundersökning av alla elever i klasserna 1-9.  Skolläkaren gör i samarbete med hälsovårdaren en undersökning av eleverna i klasserna 1, 5 och 8. Speciellt vid dessa omfattande undersökningar är det önskvärt att vårdnadshavarna deltar. Eleverna i klass 8 får hälsointyget för ungdom, som är i kraft i fem år.

Föräldrarna ombeds kontakta skolhälsovården om eleven har kroniska sjukdomar, allergier, psykiska problem, sociala problem eller problem med skolgången. 

Tid till skolläkaren bokas via skolhälsovårdaren.

Skolhälsovårdarens mottagning:

Huutjärvi skola:
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 8:00–15:00
Bedömning av vårdbehovet, behandling av sjukdomar och hälsorådgivning utan tidsbokning dessa dagar kl. 11:30–12:30.

Hirvikoski skola, Suur-Ahvenkoski skola och Pyttis svenska skola:
På fredagar enligt överenskommelse.

 

Viktiga telefonnummer

Skolhälsovårdare Tiia Hottola

0400 304 219 tiia.hottola@pyhtaa.fi
Telefon vardagar 11:30-12

Koulukuraattori Kari Siljander