Vi vill säkerställa att alla åldrande invånare i Pyttis har en bra, trygg och stimulerande ålderdom. Förutom välfungerande hälsovårds- och rehabiliteringstjänster är omvårdnadstjänster samt annan hjälp och närvaro för att klara av vardagen en del av en bra ålderdom.

You are here

Minnesskötare

Minnesskötaren erbjuder tjänster till kommuninvånare som är över 65 år och bor hemma. I sitt arbete strävar minnesskötaren efter att tidigt upptäcka minnessjukdomar. Till arbetsuppgifterna hör också att handleda klienterna vidare till undersökningar och att följa upp klienterna efter att diagnosen fastställts.

På mottagningen eller hemma bedömer minnesskötaren klienternas hälsotillstånd och hur vården fungerar. Minnesskötaren utför dessutom minnestest och ger stöd och individuell handledning också till anhöriga.  Minnesskötaren stöder och handleder klienterna att främja och hålla uppe den egna hälsan.

Du kan kontakta minnesskötaren om du är orolig för att försämrat minne försvårar din egen eller någon anhörigs vardag.

Det är viktigt att alla minnesstörningar undersöks utan dröjsmål, eftersom det finns vård för en del av störningarna och det går att bromsa utvecklingen av en minnesstörning som upptäcks i tid. 

 

Viktiga telefonnummer

Minnesskötare Niina Montone