Pyttis kommun har beredskap att stöda familjer och barn i alla situationer så att barnens intressen säkras och familjernas rättigheter uppfylls. Arbetsmetoderna avgörs tillsammans med familjerna och de varierar i enlighet med familjernas utgångsläge.

You are here

Barntillsyningsman

Till barntillsyningsmannens uppgifter hör främst utredning av faderskap. Dessutom kan barntillsyningsmannen hjälpa till i ärenden som berör barnomsorgen och umgängesrätten vid skilsmässor. Föräldrarna bestämmer om innehållen i avtalen, barntillsyningsmannen hjälper bara till vid förhandlingarna. 

Viktiga telefonnummer

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta

Sosiaalipäivystys

112
Hätänumero

Lastenvalvoja

040 6212 031
Lastenvalvoja, puh.aika ma-to 10-12