Pyttis handikappservice har som målsättning att främja handikappade personers funktionsförmåga och jämställdhet.

You are here

Hemvård

Det finns möjlighet till hemvård för äldre, kroniskt sjuka och handikappade som behöver stöd för att klara av sin vardag. Vården kan vara tillfällig eller fortgående och kan innefatta hemtjänst, hemsjukvård och service av andra aktörer. Servicen är avgiftsbelagd och det krävs beslut av socialförvaltningen för att den ska beviljas.

Viktiga telefonnummer

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta

05-220 6000
ma-pe klo 9.00-14.00