Socialarbetarna i Pyttis hjälper kommuninvånare och familjer i olika utmanande livssituationer.

You are here

Utkomststöd

Utkomststödet är avsett för situationer då inkomster eller tillgångar inte räcker till för att klara av skäliga levnadskostnader. Personer som inte klarar sin försörjning med förvärvsarbete eller företagsverksamhet eller med andra inkomster är berättigade till utkomststöd.

Ytterligare information:

  • Ytterligare information om utkomststödet och grunderna för beviljandet av utkomststöd finns på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.
  • Lagen om utkomststöd

Viktiga telefonnummer

Aikuissosiaalityön asiakasohjaus Kymenlaakso

040 6323 012 tai 020 633 6225
Arkipäivisin (ma-pe) klo 9.00- 14.00