Pyttis kommun har beredskap att stöda familjer och barn i alla situationer så att barnens intressen säkras och familjernas rättigheter uppfylls. Arbetsmetoderna avgörs tillsammans med familjerna och de varierar i enlighet med familjernas utgångsläge.

You are here

Hemtjänst för barnfamiljer

Hemtjänstens familjearbete stöder familjer tillfälligt i vardagen och kan beviljas i specifika familje- eller livssituationer. Till exempel nedsatt funktionsförmåga, överansträngning, barnafödsel eller en skada eller ett handikapp kan vara orsaker till att hemtjänst beviljas.

Du kan behöva hemtjänst om:

-  du behöver stöd i omsorgen och fostran av dina barn
-  du behöver konkret hjälp för att få vardagen att fungera
-  du är orolig för hur du ska orka
-  en förälder i familjen har insjuknat fysiskt eller psykiskt
-  du behöver tillfällig barnomsorg för att kunna uträtta ärenden
-  det finns många barn i er familj
-  familjen är i kris

Hemtjänsten för barnfamiljer strävar efter att identifiera, förhindra och lindra barns, ungas och familjers problem så tidigt som möjligt.  

Hemtjänsten hjälper vanligtvis till med barnvård och sköter också hushållssysslor vid sidan om.  Behovet av hemtjänst avgörs från fall till fall. Genom att diskutera, handleda och samarbeta strävar hemtjänsten efter att med familjernas egna resurser främja deras förmåga att klara av vardagen samt att barnen har en bra miljö att växa upp och utvecklas i. 

Viktiga telefonnummer

Lapsiperheiden kotipalvelu