Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

You are here

Sjukvårdstjänster

Pyttis hälsocentral erbjuder i huvudsak hälso- och sjukvårdstjänster på allmänläkarnivå. En sjukskötare eller hälsovårdare gör en bedömning av vårdbehovet och bokar vid behov en tid till en skötare eller läkare.

En sjukskötare eller hälsovårdare handhar kroniskt sjuka klienters kontrollbesök (bl.a. klienter med diabetes, reuma, astma och blodtryckssjukdomar) på så sätt att deras familjer beaktas. Tid till diabetesskötare eller rusmedelsskötare kan beställas i tidsbokningen för icke-brådskande vård.

Läkare förnyar recept när han eller hon gör skrivarbete. I Pyttis används elektroniska recept. Pappersrecept som behöver förnyas ska föras till mottagningssekreteraren på Siltakylän palvelukeskus (Broby servicecenter).  Att förnya recept räcker åtminstone en vecka. E-recept som har lämnats in för att förnyas kan hämtas från vilket apotek som helst.  Apoteket kräver att FPA-kort uppvisas då mediciner tas ut. E-recept kan förnyas per telefon antingen via apoteket eller via hälsocentralen.

På hälsocentralen är det också möjligt att med remiss få tid till specialistläkare. Redan då tiden bokas bedöms om vården är brådskande. I situationer som kräver jourvård, det vill säga vid akuta och allvarliga sjukdomsfall, bokas tid på ett annat nummer.

När det gäller undersökningar, som till exempel blodprov och röntgen, ger mottagningssekreteraren på numret för icke-brådskande vård råd, handledning och mottagningstider.

Viktiga telefonnummer

Terveyskeskuksen ajanvaraus

(05) 220 2015
Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus ma-to klo 8-19.45, pe ja arkipyhien aattoina klo 8 -15.45, tekstiviestiperuutus +358 50 902 4023