Pyttis kommun har beredskap att stöda familjer och barn i alla situationer så att barnens intressen säkras och familjernas rättigheter uppfylls. Arbetsmetoderna avgörs tillsammans med familjerna och de varierar i enlighet med familjernas utgångsläge.

You are here

Familjetjänster

Målsättningen med familjetjänsterna är att höja kommuninvånarnas livskvalitet och förebygga eventuella problem hos individer eller familjer.

Familjetjänsternas uppgift är att stärka familjernas egna resurser. Tjänsterna hjälper föräldrarna att orka och tryggar barnens uppväxt- och utvecklingsmiljö.

Åtgärdsprogram för hur rådgivningsverksamheten, skolhälsovården och den förebyggande mun- och tandvården ordnas i Pyttis kommun