Vi vill säkerställa att alla åldrande invånare i Pyttis har en bra, trygg och stimulerande ålderdom. Förutom välfungerande hälsovårds- och rehabiliteringstjänster är omvårdnadstjänster samt annan hjälp och närvaro för att klara av vardagen en del av en bra ålderdom.

You are here

Dagverksamhet

Syftet med dagverksamheten är att stöda äldre så att de kan bo hemma och hålla uppe sina resurser samt att främja de äldres hälsa, välmående och sociala relationer. På så sätt får också närståendevårdarna hjälp att orka.

Utgångspunkten för den rehabiliterande dagverksamheten för äldre är respekten för klienterna som individer. I dagverksamheten används arbetssätt som bibehåller den funktionsförmåga som klienten har kvar och klienten handleds att klara sig själv så långt som möjligt.

Dagverksamheten ordnas i servicehuset Mäntyrinne. Mer information om Mäntyrinne finns på servicehusets webbplats: http://www.palvelutalomantyrinne.fi/fi/.