Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

You are here

Mental- och missbrukarvård

Mentalvårdstjänsterna finns till som stöd för personer med olika typer av psykiska problem. Om du behöver mentalvård kan du kontakta hälsocentralen via tidsbokningen för icke-brådskande ärenden eller via den brådskande bedömningen av vårdbehov.  Kontakten och vården är konfidentiella och vården planeras tillsammans med dig. På hälsocentralen finns en psykiatrisk sjukskötare och en psykiater.

Missbrukarvårdens målsättning är att förebygga och behandla de sociala och hälsomässiga problem som missbruk av rusmedel förorsakar. Om du är bekymrad över din egen eller en anhörigs rusmedelsanvändning kan du kontakta rusmedelsskötaren via tidsbokningen för icke-brådskande ärenden eller via den brådskande bedömningen av vårdbehov.  Akut avgiftning ordnas på A-kliniken. Om du har andra beroendeproblem kan du ta kontakt med hälsocentralen så kan vi hjälpa dig. På hälsocentralen finns en rusmedelsskötare och en läkare som är specialiserad på missbrukarfrågor.

Vi kan hjälpa dig att minska eller sluta användningen av rusmedel och hänvisa dig vidare till rehabilitering eller andra tjänster. Vi erbjuder samtalshjälp och information om olika möjligheter till oroliga anhöriga och unga, som grubblar över rusmedel.

Länk till Droglänken.fi

Viktiga telefonnummer

Hälsocentralens tidsbokning

040 710 4725
Icke-brådskande tidsbokning och ärenden må-fr kl. 9-15
05 4601 5790
Brådskande bedömning av vårdbehov må-to 8-19.30 och fr 8-16

Psykiatrisk sjukskötare

044 7676705
Katja Saarinen