Socialarbetarna i Pyttis hjälper kommuninvånare och familjer i olika utmanande livssituationer.

You are here

Socialarbete och utkomst

Socialarbetarna hjälper kommuninvånare och familjer i olika utmanande livssituationer. I socialarbetarens nätverk ingår bl.a. socialbyrån, servicen för äldre och handikappade, barnskyddet, rådgivningarna, skolorna, daghemmen, hälsocentralen, missbrukarvården och rehabiliteringstjänsterna.

Socialarbetaren hjälper vid konflikter i familjen och när det sker förändringar i livet, t.ex. vid skilsmässa, svår sjukdom eller ekonomiska problem. Socialarbetarna och socialhandledarna ger anvisningar om hur man ansöker om socialtjänster och förmåner.

Viktiga telefonnummer

Ledande socialarbetare

Aikuissosiaalityön asiakasohjaus Kymenlaakso

040 6323 012 tai 020 633 6225
Arkipäivisin (ma-pe) klo 9.00-14.00