Socialarbetarna i Pyttis hjälper kommuninvånare och familjer i olika utmanande livssituationer.

You are here

Socialarbete och utkomst

Socialarbetarna hjälper kommuninvånare och familjer i olika utmanande livssituationer. I socialarbetarens nätverk ingår bl.a. socialbyrån, servicen för äldre och handikappade, barnskyddet, rådgivningarna, skolorna, daghemmen, hälsocentralen, missbrukarvården och rehabiliteringstjänsterna.

Socialarbetaren hjälper vid konflikter i familjen och när det sker förändringar i livet, t.ex. vid skilsmässa, svår sjukdom eller ekonomiska problem. Socialarbetarna och socialhandledarna ger anvisningar om hur man ansöker om socialtjänster och förmåner.

Viktiga telefonnummer

Ledande socialarbetare

Aikuissosiaalityön asiakas- ja palveluohjaus Kymenlaakso

(05)220 6225
Arkipäivisin ma, ti, to ja pe klo 10.00-14.00