Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

You are here

Fysioterapi

Målsättningen med fysioterapin är att hålla uppe och höja funktions- och rörelseförmågan samt att sporra klienten till att på eget initiativ sköta sin hälsa och bibehålla sin rörelseförmåga.   Fysioterapin och de fysikaliska behandlingarna planeras individuellt tillsammans med klienten.  Vården kan ske enskilt eller i grupp.

Individuell fysioterapi kräver remiss av hälsocentralläkare. Vid behov hänvisar en hälsovårdare eller läkare dig till konditionsrådgivning, där en fysioterapeut ger råd och handledning. 

För äldre ordnas grupper där muskelstyrka och balans tränas. Dessutom finns grupper avsedda för klienter med neurologiska besvär.  Fysioterapeuterna ger mer information om gruppaktiviteterna.

Vid behov och utgående från de möjligheter som finns görs hembesök hos patienter som opererats eller som är förlamade.

Primärvårdens hjälpmedelsutlåning finns på Kirkkokatu 21, 48100 Kotka. Öppet må-fr kl. 9.00-15.00 och dessutom on kl. 15.00-17.00. Telefontid må-fr kl. 09.00-15.00 020 633 6211

Viktiga telefonnummer

Fysioterapeut Markku Valkeapää

040 710 4746
må-fr kl 11:30-12