Pyhtään sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Olet täällä

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut

Palveluita järjestetään niille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, joilla on sairautensa vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Mielenterveyskuntoutujalla tarkoitetaan täysi-ikäistä henkilöä, joka tarvitsee mielenterveyden häiriön vuoksi kuntouttavia palveluita.

Palvelukokonaisuuden järjestämiseksi tehdään kirjallinen palvelusuunnitelma. Se laaditaan sosiaalitoimessa yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä sekä tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluammattilaisten kanssa.

Tärkeät puhelinnumerot

Sosiaaliohjaaja

Päihdehoitaja Kaisu Kiiski