Pyttis handikappservice har som målsättning att främja handikappade personers funktionsförmåga och jämställdhet.

You are here

Handikappservice

Handikappservicen har som målsättning att främja handikappade personers funktionsförmåga och jämställdhet. Svårt handikappade stöds med specialservice, som främjar förmågan att klara av dagliga sysslor, självständig försörjning och anpassning till samhället.

Det individuella servicebehovet kartläggs och planeras tillsammans med klienten.

Service för personer med utvecklingsstörning

För alla klienter med utvecklingsstörning görs ett specialomsorgsprogram och en serviceplan upp tillsammans med klienten och de närstående/familjen.

Till servicen för personer med utvecklingsstörning hör:

  • Servicerådgivning
  • Arbets- och dagverksamhet
  • Boendeservice (stödboende)
  • Service på polikliniken för personer med utvecklingsstörning samt institutionsvård

Viktiga telefonnummer

Ledande socialarbetare