Pyttis handikappservice har som målsättning att främja handikappade personers funktionsförmåga och jämställdhet.

You are here

Närståendevården

Med närståendevården stöds äldre, handikappade och kroniskt sjuka att klara sig hemma. Närståendevården innefattar närståendevårdarens arvode och servicen, bl.a. närståendevårdarens ledighet. En anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära kan utses till närståendevårdare.

 

Viktiga telefonnummer

OMAISHOITO

040 512 2406
Sairaanhoitaja Marjo Tamminen
040 630 3404
Ann-Christin Heinämäki, yli 65-vuotiaiden palveluohjaaja
044 702 7505
Marju Viertola, 18-64-vuotiaiden palveluohjaaja
044 702 6665
Katariina Kataikko, alle 18-vuotiaiden palveluohjaaja