Pyttis kommun har beredskap att stöda familjer och barn i alla situationer så att barnens intressen säkras och familjernas rättigheter uppfylls. Arbetsmetoderna avgörs tillsammans med familjerna och de varierar i enlighet med familjernas utgångsläge.

You are here

Familjearbete

Familjearbetet sker i samarbete med familjerna och familjemedlemmarna. Det centrala i arbetet är alltid att säkra barnens intressen. Familjearbetet är förebyggande stödverksamhet. Det innebär i praktiken samtalsstöd i hemmen eller rådgivning om hanteringen av vardagsrutinerna om föräldrarna är trötta. Föräldrarna får hjälp i frågor om barnfostran och interaktionen inom familjen förbättras.

Viktiga telefonnummer

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus ja perhetyö

044 7676 689
Lea Laamanen
050 468 6385
Jenni Turkia
044 494 2468
Kati Ahola