Social- och hälsovård i Pyttis

Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

Hur kan vi hjälpa er?

Jour på Kymmenedalens centralsjukhus

  • 116 117
    Vardagar kl 16-08 och på veckoslut.

Tandvårdens tidsbokning

Socialjour