• Icke-brådskande tidsbokning och ärenden må-fr kl. 9-15
  040 710 4725
 • Brådskande bedömning av vårdbehov må-to 8-19.30 och fr 8-16
  05 4601 5790

Social- och hälsovård i Pyttis

Alla invånare i Pyttis har rätt till lättillgängliga hälso- och friskvårdstjänster av god kvalitet.

 • Icke-brådskande tidsbokning och ärenden må-fr kl. 9-15
  040 710 4725
 • Brådskande bedömning av vårdbehov må-to 8-19.30 och fr 8-16
  05 4601 5790

Hur kan vi hjälpa er?

Jour på Kymmenedalens centralsjukhus

Tandvårdens tidsbokning

 • 040 710 4740
  Bedömning av vårdbehov och tidsbokning må-fr 8-9
 • 040 710 4740
  Övriga ärenden och ändring av bokade tider må-fr 9-15.30

Socialjour

 • 112
  Nödnummer