Pyttis kommun har beredskap att stöda familjer och barn i alla situationer så att barnens intressen säkras och familjernas rättigheter uppfylls. Arbetsmetoderna avgörs tillsammans med familjerna och de varierar i enlighet med familjernas utgångsläge.

You are here

Rådgivningstjänster

Syftet med rådgivningstjänsterna är att stöda barnets, mammans och hela familjens välmående. Rådgivningen strävar efter att främja en trygg uppväxtmiljö för barnet och hjälpa i frågor om barnfostran. Rådgivningens hälsovårdare stöder familjen med hjälp av hembesök och möten och per telefon. Hälsogranskningarna av alla 0-7-åringar görs på rådgivningen.  Barnet kan vid behov också undersökas och vårdas av specialister.

Gravida kvinnor bör komma till mottagningen före början av den tredje graviditetsmånaden.  Rådgivningen skriver det graviditetsintyg som krävs för att mamman ska få FPA:s moderskapsunderstöd (låda eller pengar). Rådgivningen skriver också ett intyg över efterkontrollen som görs 6-12 veckor efter förlossningen.

Familjeplaneringen ger information om förhindrande och avbrytande av graviditet samt om behandling av barnlöshet. På mottagningen kan nödvändiga undersökningar för kvinnor som vill börja använda graviditetsskydd göras. Undersökningar som behövs för efterkontrollen av kvinnor som använder graviditetsskydd kan också göras. Förundersökningar för behandling av barnlöshet och avbrytande av graviditet görs på familjeplaneringsrådgivningen. Till familjeplaneringsrådgivningens tjänster hör också kontrollbesöken efter avbrytande av graviditet och efter att akuta metoder för att förhindra graviditet har använts.

Sari Törönen ansvarar för rådgivningstjänsterna för invånare med postnumren 49200 och 49210 och Marja Töyrylä för invånare med postnumren 49220, 49240, 49270 och 49290.

 

Viktiga telefonnummer

Terveydenhoitaja Sari Törönen (ehkäisyneuvola, äitiysneuvola, lastenneuvola)

040 710 4722
ma-pe klo 7:30- 8 ja 11:30-12:00

Terveydenhoitaja Anne Ilmasti (lastenneuvola)

040 710 4721
ma-pe 11:30-12:00
Postinumerot
49220, 49240, 49270 ja 49290