Socialarbetarna i Pyttis hjälper kommuninvånare och familjer i olika utmanande livssituationer.

You are here

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Målet med den rehabiliterande arbetsverksamheten är att förbättra klientens livskompetens och funktionsförmåga så att han eller hon kan hitta ett arbete, söka till en utbildning eller ta del av de sysselsättningsfrämjande tjänster som arbets- och näringsförvaltningen ordnar.

För att delta i rehabiliterande arbetsverksamhet krävs alltid en aktiveringsplan. Klienten, socialarbetaren och en handledare på TE-byrån gör tillsammans upp aktiveringsplanen.

Ytterligare information

TE-byrån

Viktiga telefonnummer

Johtava sosiaalityöntekijä