Pyhtään sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Olet täällä

Sosiaalityö ja toimeentulo

Sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijän verkostoon kuuluvat mm. sosiaalitoimisto, vanhus- ja vammaistyö, lastensuojelu, neuvolat, koulut, päiväkodit, terveyskeskus, päihdehuolto, kuntoutuspalvelut jne.

Sosiaalityöntekijä auttaa perhe-elämän ristiriidoissa ja elämän muutostilanteissa kuten avioero, vakava sairastuminen tai taloudellinen ongelma. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat neuvovat sosiaalipalveluiden ja etuuksien hakemisessa.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Voit tehdä yhteydenoton, kun tarvitset apua itsellesi.

Yhteydenoton voit tehdä myös toista henkilöä koskien, silloin, kun hän on suostunut siihen.

Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. ​

Eri ammattihenkilöitä velvoitetaan lain (sosiaalihuoltolaki 35 §, vanhuspalvelulaki 25 §, lastensuojelulaki 25 §​) perusteella ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon henkilön tai perheen palvelutarpeen arvoimiseksi. ​

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

lImoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua tarvitseva henkilö ei ole antanut sinulle suostumustaan ilmoituksen tekemiseen. ​

Kun ilmoittajana on yksityishenkilö, hänellä on oikeus perustellusta syystä pyytää tietojensa salassapitoa.

Eri ammattihenkilöitä velvoitetaan lain (sosiaalihuoltolaki 35 §, vanhuspalvelulaki 25 §, lastensuojelulaki 25 §​) perusteella ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon henkilön tai perheen palvelutarpeen arvoimiseksi. ​

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Tärkeät puhelinnumerot

Aikuissosiaalityön asiakas- ja palveluohjaus Kymenlaakso

(05)220 6225
Arkipäivisin ma, ti, to ja pe klo 10.00-14.00

Aikuissosiaalityön suunnitelmallinen palvelu

044 355 4697
Sosiaaliohjaaja Mari Hänninen
040 665 4681
va. sosiaalityöntekijä Minna Hanski