Pyhtään ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Kotihoito

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten päivittäisen selviytymisen tueksi on järjestetty mahdollisuus kotihoitoon. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, ja voi sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden toimijoiden palveluja. Kotihoito tukee asiakkaan itsenäisyyttä sekä auttaa ylläpitämään jäljellä olevaa toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.

Palvelut ovat maksullisia, ja niiden saamiseksi tarvitaan sosiaalitoimen päätös. Kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon hoidettavan tarpeet. Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden laadun, määrän ja asiakkaan bruttotulojen mukaan.

Neuvontaa ja ohjausta ikääntyneiden palveluista saa soittamalla IkäOpastimen numeroon.p. 05- 220 6060 ma- pe klo 8.30- 15.30. Asiakkaat, joilla on jo kotihoidon palvelut voivat olla yhteydessä suoraan kotihoidon tiimieihin.

Pyhtään kotihoidon kriteerit

Kotiutustoiminta

Kotiutustoiminnan lähtökohtana on tukea pyhtääläisten kotiutumista akuuttisairaanhoidon tarpeen päätyttyä, potilaan tarvitessa vielä hoitoa ja kuntoutusta selviytyäkseen kotona.

Kotiutushoitaja toimii yhteistyössä Kymenlaakson keskussairaalan kanssa, osallistuen potilaan jatkohoidosta neuvotteluihin ja jalkautuen eri osastoille tapaamaan potilaita, jonka perusteella kotiutushoitaja pystyy arvioimaan kotiutujan selviytymistä ja lisäavun tarvetta kotona yhdessä potilaan, omaisten sekä hoitavan henkilökunnan kanssa.

Kotiutushoitaja: Marjo Tamminen, p. 040 5122 406 tavoitettavissa ma-pe, klo. 8- 16.00 

 

Tärkeät puhelinnumerot

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta

05-220 6000
ma-pe klo 9.00-14.00

Kotiutushoitaja Marjo Tamminen

040 5122 406
Soittoaika ma-pe klo 8-16

Kotihoidon tiimit

040 505 0812
Siltakylä/ Huutjärvi
040 037 1770
Kirkonkylä