Pyhtään ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Kotihoito

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten päivittäisen selviytymisen tueksi on järjestetty mahdollisuus kotihoitoon. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, ja voi sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden toimijoiden palveluja. Kotihoito tukee asiakkaan itsenäisyyttä sekä auttaa ylläpitämään jäljellä olevaa toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.

Palvelut ovat maksullisia, ja niiden saamiseksi tarvitaan sosiaalitoimen päätös. Kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon hoidettavan tarpeet. Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden laadun, määrän ja asiakkaan bruttotulojen mukaan.

Lounas, kylvetys, asiointi- ja kauppapalvelu, saattajapalvelu, kuljetuspalvelu, vaatehuolto sekä turvapuhelin ovat kotihoidon tukipalveluita. Kaikkia tukipalveluja koskevat tiedustelut ja tilaukset tehdään suoraan omalta kodinhoitajalta. Uudet asiakkaat voivat ottaa yhteyttä alueella Siltakylä / Huutjärvi puhelimitse numeroon 040 5050812 ja Kirkonkylän alueella numeroon 0400 371770.

Pyhtään kotihoidon kriteerit

Kotiutustoiminta

Kotiutustoiminnan lähtökohtana on tukea pyhtääläisten kotiutumista akuuttisairaanhoidon tarpeen päätyttyä, potilaan tarvitessa vielä hoitoa ja kuntoutusta selviytyäkseen kotona.

Kotiutushoitaja toimii yhteistyössä Kymenlaakson keskussairaalan kanssa, osallistuen potilaan jatkohoidosta neuvotteluihin ja jalkautuen eri osastoille tapaamaan potilaita, jonka perusteella kotiutushoitaja pystyy arvioimaan kotiutujan selviytymistä ja lisäavun tarvetta kotona yhdessä potilaan, omaisten sekä hoitavan henkilökunnan kanssa.

Kotiutushoitaja: Marjo Tamminen, p. 040 5122 406 tavoitettavissa ma-pe, klo. 8- 16.00 

 

Tärkeät puhelinnumerot

Palvelutarpeen arviointi

040 5050812
Siltakylä / Huutjärvi
040 0371770
Kirkonkylä

Ikäihmisten asumispalvelut

044 4942970
Palveluesimies Marjut Suvilaakso

Kotiutushoitaja Marjo Tamminen

040 5122 406
Soittoaika ma-pe klo 8-16