Pyhtään ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi näin tuetaan omaishoitajien jaksamista.

Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen. Päivätoimintaa toteutetaan toimintakykyä tukevalla työotteella siten, että asiakkaan jäljellä olevaa omaa toimintakykyä ylläpidetään, ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

Päivätoiminta järjestetään palvelutalo Mäntyrinteessä. Mäntyrinteeseen voi tutustua palvulutalon kotisivustolla: http://www.palvelutalomantyrinne.fi/fi/. Palveluun hakeudutaan IkäOpastimen kautta.

Tärkeät puhelinnumerot

IkäOpastin

05- 220 6060
ma-pe klo 8.30- 15.30