Pyhtään vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Kotihoito

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten päivittäisen selviytymisen tueksi on järjestetty mahdollisuus kotihoitoon. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, ja voi sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden toimijoiden palveluja. Palvelut ovat maksullisia, ja niiden saamiseksi tarvitaan sosiaalitoimen päätös.

Tärkeät puhelinnumerot

Palvelutarpeen arviointi

040 5050812
Siltakylä / Huutjärvi
040 0371770
Kirkonkylä