Pyhtään vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vaikeavammaisten henkilöiden selviytymistä tuetaan erityispalveluilla, jotka edistävät suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, itsenäistä toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan.

Yksilöllinen palveluntarve kartoitetaan ja  suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kehitysvammapalvelut

Kaikille kehitysvammaisille asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelma sekä palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä / perheen kanssa.

Kehitysvammapalveluita ovat:

 • palveluohjaus
 • työ- ja päivätoiminta
 • asumispalvelut (ohjattu, autettu ja tuettu asuminen)
 • erityishuollon poliklinikan palvelut sekä laitoshoito
 •  
 •  
 • Vammaispalvelut:

 • Vammaispalvelut on tarkoitettu vammaisille tai sairauden perusteella erilaisia palveluita ja tukitoimia tarvitseville kymenlaaksolaisille. Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.
 •  
 • Ota yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan, jos tarvitset neuvontaa ja ohjausta vammaispalveluista.
 • Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta voit kysyä sosiaalipalveluistamme tai apua esimerkiksi omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Palvelemme puhelimessa arkisin klo 9-14.00. p. 05 220 6000. Voit myös varata sinulle sopivan soittoajan sähköisessä asiointipalvelussa https://asiointi.kymenhva.fi/home

Tärkeät puhelinnumerot

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta