Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Pyhtään asukkaan oikeus.

Olet täällä

Terveydenhuolto

Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen pyhtääläisen oikeus.

Haluamme tarjota asiakkaillemme saumattoman palveluketjun ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta perusterveydenhoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Lähtökohtana on turvata asiakkaiden hoitoon pääsy ja korkeatasoinen, tarpeenmukainen hoito.

Pyhtään terveyskeskuksessa sinua palvelee aina pätevä ja motivoitunut terveys- ja hoitoalan henkilöstö. Perusterveydenhuollon lisäksi äitiys- ja lastenneuvola sekä fysioterapia toimivat terveyskeskuksen tiloissa. Lisäksi suun terveydestä vastaa hammashoitola, ja Hus:in näytteenotto on terveyskeskuksella käytettävissä kolmena päivänä viikossa ajanvarauksella. Kouluterveydenhuollon vastaanotot ovat kouluilla.

Reseptien uusintapyynnöt voi tehdä Omakanta-palvelussa osoitteessa https://www.kanta.fi, tai puhelimitse  ajanvarauksen numerosta (05) 220 2015 (ma-pe klo 9-15).

Terveyskeskuksen vaihto

Terveyskeskuksen vaihto toisen kunnan alueelle on mahdollista 1.1.2014 alkaen. Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi.

Terveyskeskuksen vaihtolomake 

 

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Potilaan sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa nimetään potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia. Potilas-ja sosiaaliasiavastaavatoiminnasta vastaavat hyvinvointialueet.

Sosiaaliasiavastaava ja potilasasiavastaava - Kymenhva

 

Jonotiedot

Hoitoon pääsyn saatavuustiedot
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan välittömästi. Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika lääkärin vastaanotolle (T3-aika). 
 

Kiireetön hoidon tarpeen arviointi vuonna 2024

Lainsäädännön vaatimus: saman päivän aikana
Hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa saman päivän aikana. 

Kiireetön hoitoon pääsy lääkärin vastaanotolle 

Lainsäädännön vaatimus: Sairaanhoidon ensimmäinen
hoitotapahtuma terveyden huollon ammattihenkilölle on järjestettävä hoidon tarpeen arviosta seuraavien 14 vuorokauden aikana, jos
potilaan hoitoon hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uusien oireiden esilletulo tai toimintakyvyn aleneminen, ja hoito kuuluu yleislääketieteen alaan. 

Hoitajan vastaanotolle pääsee Pyhtään terveysasemalla samana tai seuraavana päivänä.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn 14 vuorokauden toteutuminen (% kaikki ammattiryhmät): 86 tammikuussa 2024 (Lähde: THL)

  

Tärkeät puhelinnumerot

Terveyskeskuksen ajanvaraus

(05) 220 2015
Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus ma-to klo 8-19.45, pe ja arkipyhien aattoina klo 8 -15.45, tekstiviestiperuutus +358 50 902 4023

Päivystys Kymenlaakson keskussairaalassa

116 117
Arkisin klo 16-08 ja viikonloppuisin