Pyhtään kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on lapsen ja nuoren terveyden edistäminen tukemalla kasvua, kehitystä ja oppimista. Kouluterveydenhoitaja on lasten ja nuorten luottohenkilö; hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja asiat käsitellään aina luottamuksellisina.

Koulukuraattorin tehtävä on tukea sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä auttaa oppilaan pulmatilanteissa. Kun lapsi haluaa jutella aikuisen kanssa, huoltaja voi myös ottaa yhteyttä. Esimerkiksi koulukiusaamiseen tai kotiongelmiin liittyvät asiat kuuluvat kuraattorille.

Vuosittain kouluterveydenhoitaja tarkastaa kaikki 1-9 luokan oppilaat. Koululääkäri tarkastaa 1., 5., ja 8 luokan oppilaat yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa. Erityisesti näihin laajoihin tarkastuksiin toivotaan huoltajien osallistuvan. Kahdeksannen luokan oppilaille kirjoitetaan Nuorison Terveystodistus, joka on voimassa viisi vuotta.

Vanhempia pyydetään ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos oppilaalla ilmenee pitkäaikaisia sairauksia tai allergioita, mielenterveyshäiriöitä tai sosiaalisia ja koulunkäyntiin liittyviä ongelmia.

Koululääkäri ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto:

Huutjärven koulu:
Maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai kello 8:00–15:00
Hoidontarpeen arviointi, sairauksien hoito ja terveysneuvonta ilman ajanvarausta yllä olevina päivinä kello 11:30–12:30.

Hirvikosken koulu, Suur-Ahvenkosken koulu ja Pyttis svenska skola:
Perjantaisin sopimuksen mukaan.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Kouluterveydenhoitaja Miia Vesa

0400 304 219
Puh.ark. klo 11:30-12

Koulukuraattori Kari Siljander