Pyhtään kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Neuvolapalvelut

Neuvolapalvelujen tarkoituksena on tukea lapsen, äidin ja koko perheen hyvinvointia. Neuvola pyrkii edistämään turvallisen kasvuympäristön syntymistä lapselle ja auttaa kasvatuksellisissa asioissa. Neuvolan terveydenhoitaja tukee perhettä sekä kotikäynneillä, tapaamisissa että puhelimitse. Kaikkien 0-7 vuotiaiden terveystarkastukset tehdään neuvolassa. Lapsi pääsee tarvittaessa  myös erityisosaajien tutkimuksiin tai hoitoon.

Raskaana olevien tulee hakeutua vastaanotolle ennen 3. raskauskuukauden alkua. Kelan äitiysavustuksen (pakkaus tai raha) saamiseksi neuvolasta saa äitiysavustuksen hakemiseen vaadittavan raskaustodistuksen. Neuvola toimittaa myös todistuksen jälkitarkastuksen suorittamisesta 6-12 viikkoa synnytyksestä.

Perhesuunnittelu tarjoaa tietoa ehkäisystä, raskauden keskeytyksistä ja lapsettomuuden hoidosta. Vastaanotolla voidaan tehdä tarvittavat tutkimukset ehkäisyn aloittamista ja seurantaa varten. Alle 25-vuotiaille tarjotaan maksuton ehkäisy hoitosuunnitelman mukaan. Hoitosuunnitelmaa varten tulee varata aika terveydenhoitajalle. Lapsettomuushoitojen ja raskaudenkeskeytyksen alkututkimukset voidaan tehdä perhesuunnitteluneuvolassa. Myös raskaudenkeskeytyksen ja jälkiehkäisypillerin jälkeiset seurantakäynnit ovat perhesuunnitteluneuvolan palveluita.

Sari Törönen vastaa ehkäisy- ja äitiysneuvolapalveluista koko kunnan alueella ja lastenneuvolapalveluista postinumeroilla 49200 ja 49210 asuville kuntalaisille ja Anne Ilmasti postinumeroiden 49220, 49240, 49270 ja 49290 lastenneuvolapalveluista.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Terveydenhoitaja Sari Törönen (ehkäisyneuvola, äitiysneuvola, lastenneuvola)

040 710 4722
ma-pe klo 7:30- 8 ja 11:30-12:00

Terveydenhoitaja Anne Ilmasti (lastenneuvola)

040 710 4721
ma-pe 11:30-12:00
Postinumerot
49220, 49240, 49270 ja 49290