Pyhtään kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelun perhetyö on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä, jota voi saada erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Esimerkiksi alentunut toimintakyky, perhetilanne, rasittuneisuus, synnytys tai vamma voivat olla perusteita lapsiperheiden kotipalvelulle.

Kotipalvelun tarve voi kohdata kun:

-  tarvitset tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
-  tarvitset konkreettista apua arjen sujumiseen
-  olet huolissasi omasta jaksamisestasi
-  perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti
-  tarvitset tilapäistä lastenhoitoapua asiointikäyntien ajaksi
-  perheeseenne on syntynyt useampi lapsi
-  perhettänne on kohdannut kriisi

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. 

Palvelu on yleensä lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tavoitteena kotipalvelulla on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. 

Tärkeät puhelinnumerot

Lapsiperheiden kotipalvelu