Pyhtään kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Perhepalvelut

Perhepalveluiden avulla pyritään kehittämään pyhtääläisten elämänlaatua ja ennaltaehkäisemään perheiden ja yksilöiden mahdollisia ongelmia.

Perhepalveluiden tehtävä on vahvistaa perheiden omia voimavaroja. Palveluilla autetaan vanhempia jaksamisessa ja varmistetaan lapsille turvalliset olosuhteet kasvaa ja kehittyä.

Toimintaohjelma neuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon järjestämisestä Pyhtään kunnassa