Olet täällä

Sosiaaliasiamies

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, hän voi olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Hän neuvoo ja avustaa tällöin asiakasta.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja  oikeuksista:  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

 

Tärkeät puhelinnumerot

Sosiaaliasiamies

040 728 7313
Sirkku Bilaletdin