Pyhtään kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Lapsiperhepsykologipalvelut

1/2024 Psykologin rekrytointi käynnissä. Oikealla olevat yhteystiedot pois käytöstä toistaiseksi.

Psykologin palvelut on tarkoitettu 0-17-vuotiaille lapsille/nuorille ja heidän vanhemmilleen, silloin kun peruspalvelujen tuki ei riitä. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta ja edistää lapsen suotuisaa kehitystä. Tarkoituksena on tunnistaa ja kartoittaa vaikeudet mahdollisimman varhain ja tarjota niihin tukea sekä tarvittaessa auttaa jatkotuen järjestämisessä.

Psykologi voi tukea ja auttaa

• lapsen/nuoren kasvatukseen, vanhemmuuteen sekä lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen liittyvissä kysymyksissä

• lapsen/nuoren kehityksen pulmien ja mahdollisten erityisvaikeuksien selvittämisessä (kehitystaso- ja oppimisvaikeustutkimukset)

• lapsen tunne-elämän, sosiaalisen kehityksen ja leikkitaitojen pulmissa

• perheen muutoksissa ja kriiseissä, jotka heijastuvat lapsen käyttäytymiseen ja vointiin (esim. ero, vanhemman sairastuminen, kuolema)

Työmuotoina ovat mm.

• vanhempien ohjaus ja neuvonta

• lyhytkestoiset terapeuttiset keskustelut

• psykologin perustutkimukset

• yhteistyö neuvolan, päivähoidon, koulun ja muiden lapsiperheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa (mm. työpari- ja verkostoneuvottelut)

• konsultaatio lapsi- ja perhepsykologisissa asioissa

Psykologi tapaa lapsia/nuoria ja vanhempia pääsääntöisesti vastaanotolla. Tarvittaessa psykologi käy seuraamassa lapsia päivähoidossa/koulussa, osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sekä tekee kotikäyntejä yksin tai yhdessä muiden perheen työntekijöiden kanssa. Psykologin palvelut perustuvat luottamuksellisuuteen sekä ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Psykologille tullaan  neuvolan   kouluterveydenhuollon tai muun perheen kanssa työskentelevän työntekijän kautta.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Psykologi