Pyhtään vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Boende

Ändringsarbeten i bostaden

Kommunen ersätter en gravt handikappad för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga. Målsättningen är att den handikappade ska klara funktionerna i vardagen. Kostnaderna ersätts dock inte om tillräcklig omsorg om den handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

Arbeten som ersätts kan till exempel vara att:

  • bredda dörrar, ta bort trösklar och bygga ramper
  • göra ändringar i WC och badrum
  • installera stödhandtag och -räcken
  • ändra höjden på fast inredning
  • förbättra belysningen

Sådana redskap och anordningar som behövs i bostaden och som ersätts är t.ex. lyftanordningar, dörrmekanismer och larmsystem för hörselskadade.

Serviceboende

Serviceboende är avsett för gravt handikappade personer, som på grund av handikappet eller sjukdomen fortgående behöver hjälp av en annan person, men som inte är i behov av fortgående institutionsboende.

I servicen ingår bostaden och sådana tjänster som är nödvändiga i det dagliga livet. Bostaden kan finnas i ett servicehus, i en serviceboendeenhet eller i ett vanligt hus.

Tjänster som ingår i serviceboendet är till exempel att hjälpa klienten att röra sig, klä på sig, sköta den personliga hygienen, tillreda mat och städa bostaden.

En skriftlig serviceplan görs upp för att organisera servicehelheten. Socialförvaltningen gör upp planen tillsammans med klienten och de närstående. Dessutom anlitas ändamålsenlig social- och hälsovårdspersonal.

Tärkeät puhelinnumerot

Sosiaaliohjaaja

040 512 2407
Minna Kilpeläinen