Pyhtään ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Boende

Attendos servicehus erbjuder äldre både långtidsboende och boendeservice i kortare perioder.

Målsättningen med det effektiverade serviceboendet är en bra ålderdom i hemliknande miljö med hjälp av individuell och klientnära service.  Det effektiverade serviceboendet är avsett för personer som behöver hjälp varje dag dygnet runt. Inom ramen för det effektiverade serviceboendet ordnas både bostaden och servicen för klientens räkning.   Vi fäster uppmärksamhet vid att bostaden är lättframkomlig och att där finns trygghetsservice och nödvändiga hjälpmedel. För varje invånare görs en vård- och serviceplan upp, som stöder personens individualitet och funktionsförmåga.

Med hjälp av rehabiliterande arbetssätt främjar vi invånarnas funktionsförmåga och välmående.  Vår yrkeskunskap och omsorg skapar trygghet och värme varje dag – vi inspirerar till att leva.

Ansökan om boendeservice för äldre

 

Tärkeät puhelinnumerot

Ikäihmisten asumispalvelut

044 4942970
Johtava hoitaja Marjut Suvilaakso