Olet täällä

Hinnasto

Tällä sivustolla esitetään Pyhtään terveydenhuollon hinnastot.

Prislista

I tabellen nedan kan du se hälsocentralens serviceavgifter.

ruotsi
Toiminta Hinta
Besök hos läkare (=Hälsocentralavgift)
20,60 euro/besök
Uppbärs av personer över 18 år för de tre första besöken under ett år på samma hälsocentral. Ingen hälsocentralavgift uppbärs av krigsveteraner och personer som utfört minröjningsarbete.
Avgift för jourbesök
28,30 euro/besök
Uppbärs av personer som är över 18 år gamla för varje jourbesök på vardagar kl. 20.00 – 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar i stället för hälsocentralavgift.
Avgift för tid som inte avbokats
50,80 euro/mottagningstid till läkare eller tandläkare, som inte avbokats och inte utnyttjats
Uppbärs av över 15-åringar
Intyg för körkort
61,00 euro
Läkarintyg eller -utlåtande
50,80 euro
- Uppbärs för intyg eller utlåtanden som inte är förknippade med vård (för ansökan om personliga förmåner eller motsvarande) - Uppbärs inte för intyg eller utlåtande för vård som hör till folkhälsoarbetet och inte heller för hälsointyg som skrivits på basis av uppgifter som samlats in i samband med skol- eller studerandehälsovården - Kan uppbäras för intyg eller utlåtanden som skrivs under institutionsvård - För sjukintyg uppbärs inte avgift
Individuell fysioterapi och vård i serie/gång
11,40 euro
Högst 45 gånger under ett kalenderår
Vårddag, kortvarig institutionsvård
48,90 euro / dygn
Vårddag, kortvarig institutionsvård efter att avgiftstaket överskridits
22,50 euro/dygn
Dag- eller nattvård
22,50 euro/dygn
Ingen avgift uppbärs för vård i enheten för psykiatrisk öppenvård, för den service som ges i enlighet med Lagen angående specialomsorg för utvecklingsstörda, för poliklinisk missbrukarvård och för skyddat arbete som ordnas för handikappade.
Medicinsk rehabilitering
17,1 euro/dygn
Uppbärs som institutionsvård av handikappade eller som specialomsorg av utvecklingsstörda
Avgiftstak
683,00 euro

Hammashoidon palvelumaksut 2018

suomi
Toiminta Hinta
Suuhygienisti
10,20
Hammaslääkäri
13,10
Kuvantamistutkumus: Hammaskuva
8,40
Kuvantamistutkimus: Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen
18,90
Ehkäisevä hoito
8,40
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
8,40
Luokka 1-2
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
18,90
Luokka 3-4
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
37,50
Luokka 5-7
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
54,90
Luokka 8-10
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
77,00
Luokka 11-
Proteettiset toimenpiteet: Proteesin huolto pohjauksella
54,90
Proteettiset toimenpiteet: Proteesin huolto / korjaus
37,50
Proteettiset toimenpiteet: akryyliosa- ja kokoproteesi
183,50
Proteettiset toimenpiteet: kruunut ja sillat / hammas
183,50
Proteettiset toimenpiteet: rankaproteesi
222,70
Perumaton käyntimaksu
51,40

Kotihoitopalvelujen palvelumaksut 2018

Ohessa tilapäisen kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen hinnasto

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuhinnastoa voi lukea tästä.

Siivouspalvelun ja tehostetun palveluasumisen/ryhmäasumisen tukipalvelupaketti (siivous ja pyykki) hinnasto tulorajojen mukaisesti.

suomi
Toiminta Hinta
Kotisairaanhoitajan/ lähihoitajan suorittama kotikäynti
12,00 euroa
Tilapäinen kotipalvelu
12,00 euroa
Enintään 4 tuntia
Tilapäinen kotipalvelu
18,90
4 tuntia tai enemmän
Lounas kotiinkuljetettuna tai ravintola-ateriana
7,70
Saunakäynti
2,80
Saunotusapu
2,80
Asiointi- ja kauppapalvelu
5,10 kerta
Saattajapalvelu
5,10 tunti

Närståendevårdens serviceavgifter 2016

Serviceavgifterna uppdateras.

suomi
Toiminta Hinta
Sänkt avgiftsklass
258,36 / mån
2. avgiftsklassen / klienter med fortgående omsorg och service
388,22 / mån
3. avgiftsklassen / klienter med specialomsorg och service
594,17 / mån
4. avgiftsklassen / kortvarigt behov av vård dygnet runt
775,04/ mån
Den här avgiftsklassen är avsedd för specialsituationer, t.ex. om en närståendevårdare lämnar sitt förvärvsarbete
5. avgiftsklassen / behov av vård dygnet runt, vårdaren lämnar sitt förvärvsarbete
1738,61/mån
Vårdavgift under närståendevårdarens ledighet
11,40/ dygn

Muita maksuja 2016

suomi
Toiminta Hinta
Päiväkeskustoiminta Palvelutalo Mäntyrinteessä
15 / vrk
Jaksoasuminen Palvelutalo Mäntyrinteessä ja Hoivahovissa
38,08 / vrk
Lastensuojelun maksut
Enintään 1432,30 / kk
Avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalvelusta lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu.