Pyhtään kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Lastensuojelu

Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea elämän vaikeissa tilanteissa.

Lastensuojelun tavoitteena on tukea perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Työskentelytavoista sovitaan  perheiden kanssa yksilöllisesti. Tavoitteena on tehdä lastensuojelutyötä ennaltaehköisevästi, matalalla kynnyksellä sekä aktiivisessa, kunnoittavassa yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.  Lasta ja hänen perhettään tuetaan niin, että lapsella on mhdollisuus kasvaa ja kehittyä  omassa kodissaan.

Lataa lastensuojeluilmoitus 

Elatuestuen hakeminen Kelan sivuilta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeät puhelinnumerot

Johtava sosiaalityöntekijä

044 7676 699
Satu Sivén

Sosiaali- ja kriisipäivystys

040 509 5111
Kiireellinen avun tarve

Sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä

044 7676 689
Lea Laamanen
044 4942 468
Kati Ahola
050 4686 385
Jenni Turkia