Olet täällä

Prislista

I tabellen nedan kan du se hälsocentralens serviceavgifter.

ruotsi
ToimintaHinta
Besök hos läkare (=Hälsocentralavgift)
20,60 euro/besök
Uppbärs av personer över 18 år för de tre första besöken under ett år på samma hälsocentral. Ingen hälsocentralavgift uppbärs av krigsveteraner och personer som utfört minröjningsarbete.
Avgift för jourbesök
28,30 euro/besök
Uppbärs av personer som är över 18 år gamla för varje jourbesök på vardagar kl. 20.00 – 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar i stället för hälsocentralavgift.
Avgift för tid som inte avbokats
50,80 euro/mottagningstid till läkare eller tandläkare, som inte avbokats och inte utnyttjats
Uppbärs av över 15-åringar
Intyg för körkort
61,00 euro
Läkarintyg eller -utlåtande
50,80 euro
- Uppbärs för intyg eller utlåtanden som inte är förknippade med vård (för ansökan om personliga förmåner eller motsvarande) - Uppbärs inte för intyg eller utlåtande för vård som hör till folkhälsoarbetet och inte heller för hälsointyg som skrivits på basis av uppgifter som samlats in i samband med skol- eller studerandehälsovården - Kan uppbäras för intyg eller utlåtanden som skrivs under institutionsvård - För sjukintyg uppbärs inte avgift
Individuell fysioterapi och vård i serie/gång
11,40 euro
Högst 45 gånger under ett kalenderår
Vårddag, kortvarig institutionsvård
48,90 euro / dygn
Vårddag, kortvarig institutionsvård efter att avgiftstaket överskridits
22,50 euro/dygn
Dag- eller nattvård
22,50 euro/dygn
Ingen avgift uppbärs för vård i enheten för psykiatrisk öppenvård, för den service som ges i enlighet med Lagen angående specialomsorg för utvecklingsstörda, för poliklinisk missbrukarvård och för skyddat arbete som ordnas för handikappade.
Medicinsk rehabilitering
17,1 euro/dygn
Uppbärs som institutionsvård av handikappade eller som specialomsorg av utvecklingsstörda
Avgiftstak
683,00 euro